Scroll down...
KONTAKTY:

Ball Aerocan CZ s.r.o.
Palackého 639, 281 01  Velim
Telefon: +420 321 739 820
Fax: +420 321 739 811
E-mail: recepce.velim@ball.com

IČ: 26424444
DIČ: CZ26424444Na mapě  »

Úvodem

V roce 2001 byla zahájena ve Velimi výstavba nového závodu na výrobu hliníkových pouzder pro aerosolové spreje s názvem CEBALSOL. V  dubnu 2002 byla zahájena výroba.

Společnost prošla několika změnami vlastníků. Z počátku patřila do skupiny Pechiney, později do kanadského koncernu ALCAN, který tehdy zaměstnával ve světě více než 88 tisíc zaměstnanců. Od roku 2006 byla  součástí mezinárodního holdingu AEROCAN, který vznikl odtržením aerosolové divize od ALCANU, součástí skupiny byly výrobní závody  ve Francii a Anglii. Počátkem roku 2011 celá skupina AEROCAN  změnila vlastníka, kterým je nyní americký koncern Ball.

Závod ve Velimi zaměstnává kolem 320 zaměstnanců, z toho více než 220 pracuje na 9 výrobních linkách v nepřetržitém provozu.

Zákazníky firmy je řada kosmetických firem, z nichž nejznámější jsou Schwarzkopf & Henkel, Unilever, Beiersdorf, Win Aerosol nebo Colep. Téměř veškerá produkce pouzder se vyváží, většina se však jako konečné výrobky objeví zpět v regálech našich obchodů (obchodní značky FA, REXONA, NIVEA, ADIDAS a mnohé jiné).

Vzhledem k výrobnímu a ekonomickému úspěchu společnosti došlo v posledních letech k výraznému rozšíření výrobní kapacity závodu. Proběhla instalace nejmodernějších automatizovaných technologií, které umožnily výrobu nových a komplikovanějších typů výrobků dle přání zákazníků. V tomto trendu vývoje a zkvalitňování technologií a služeb pokračuje společnost i nadále.